Новини

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ», АТ БАНК «МЕРКУРІЙ», ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»


ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать ПАТ «БАНК ФОРУМ», АТ БАНК «МЕРКУРІЙ», ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ», АТ БАНК «МЕРКУРІЙ», ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»:

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

37

Облігації дисконтні ТОВ"РУФАСБУД", серіяА, UA4000112486, що належать ПАТ «БАНК ФОРУМ» в кількості 5 233 шт., АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» - в кількості 48 405 шт., ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» - в кількості 27 466 шт. та ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» - в кількості 5 216 шт.

31.08.2018 - 86 320 000,00

17 264 000,00

186071

Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 2030 від 19.07.2018 року.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

Торговець цінними паперами ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 263018 на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами брокерська діяльність, видана «11» квітня 2013 року, строк дії - необмежений

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21

Тел.: +38 (044) 220 01 20
Факс: +38 (044) 220 16 25

info@icu.ua

на ПрАТ «Фондова біржа Перспектива»

вул. Воскресенська, 30, м. Дніпро, 49000, Україна

Телефон: (044) 537-62-12, (056) 373-95-94

Факс: (056) 373-95-94, info@fbp.com.ua

http://fbp.com.ua/

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

гарантійний внесок - 5% без ПДВ від початкової (стартової) ціни лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на рахунок організатора торгів - ПрАТ «Фондова біржа Перспектива»

Крок аукціону

крок аукціону – (1%) відсоток від початкової (стартової) ціни лотів

Порядок ознайомлення з активом

у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: clo@fg.gov.ua;

2) ПАТ «БАНК ФОРУМ», м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, тел. (044)585-35-23 та електронною поштою: info @forum.ua; http://www.forum.ua/forumua/ua/mainnavigation/aboutus_1/publikinf/publikinf_1.jsp

3) АТ БАНК «МЕРКУРІЙ», 04060, м.Київ, вул. Вавілових, 15-а, тел. (044) 454-01-74, nemirov_tn@bankboguslav.com.ua ;

4) ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ», м. Київ, Дніпровська набережна, 13, (044) 365-0-365, daniel.davydenko@ugpb.com

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

ПАТ «БАНК ФОРУМ», м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, Макаренко Н.І. Тел.(044) 585-35-23, info @forum.ua;

АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» 04060, м.Київ, вул. Вавілових, 15-а, Немировська Т. М., тел.:(044) 454-01-74 (050) 810-41-80, nemirov_tn@bankboguslav.com.ua ;

ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» м.Київ, Дніпровська набережна, 13, (044) 365-0-365 Давиденко В.М., daniel.davydenko@ugpb.com

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

31.08.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається об 11-00 год. Етапи проведення електронного аукціону та їх тривалість:

Автоматичне покрокове зниження ціни лоту розпочинається об 11-00 год. та завершується до 16-00 год. (загальна тривалість складає до 5 годин);

Період подання закритих цінових пропозицій розпочинається з 16-00 до 16-15 год. (загальна тривалість складає до 15 хвилин).

Період подання цінової пропозиції претендентом на перемогу розпочинається з 16-15. до 16-30 год. (загальна тривалість складає до 5 хвилин).

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

Кінцевий термін прийняття заяв: 30.08.2018 до 15:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

http://fbp.com.ua/

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

30.08.2018 до 15:00

Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години робочого дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи фондової біржі щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу цінних паперів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціону), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціону) винагороду за проведення аукціону.

Наступні відкриті торги (аукціон) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон).

Публічний паспорт активу 1
Публічний паспорт активу 2
Публічний паспорт активу 3
Публічний паспорт активу 4

Назад до списку новин