Новини

Результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ»


Проведено інвентаризацію майна банку станом на 12 червня 2014 р..

За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку станом на 01 вересня 2014 р., який погоджено виконавчою дирекцією Фонду (рішення №196/14 від 11 вересня 2014р.)

Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та подано до Фонду 04 вересня 2014 р..

Рішенням виконавчої дирекції Фонду №232/14 від 03 листопада 2014 р. затверджено ліквідаційну масу АТ БАНКУ «МЕРКРIЙ» станом на 01 жовтня 2014 р.:

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 1'469’785’174,13 грн.;

- Оціночна вартість – 271’788’427,16 грн.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна. Отримано звіти про оцінку майна, складені ТОВ ”Кредитне Брокерське Агентство” (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату № 13183/12 виданого ФДМУ 04.04.2012 р.).

Складові ліквідаційної маси:

Додатки до акту

Група активів

Балансова вартість

(грн.)

Оціночна вартість

(грн.)

№ 1

Кошти в касi

1’757’512,95

1’757’512,95

№ 2

Кошти в iнших банках та НБУ

18’794’097,24

18’794’097,24

№ 3

Кредити наданi юридичним особам

938’425’935,32

77’333’900,00

№ 4

Кредити наданi фiзичним особам

239’768’005,36

51’286’830,00

№ 5

Матерiали на складi та в пiдзвiтi

201’415,41

155’488,37

№ 6

Необоротні активи, утримувані для продажу

116’741’191,99

39’658’000,00

№ 7

Дебіторська заборгованість

5’971’171,95

3’562’306,60

№ 8

Основнi засоби, МНМА, нематерiальнi активи

137’538’340,43

79’240’276,00

№ 9

Цiннi папери

10’587’503,48

16,00

Всього:

1'469’785’174,13

271’788’427,16

Уповноважена особа

Фонду гарантування фізичних осiб

на ліквідацію АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ» В. М. Кулiш

Назад до списку новин