Новости

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу активів, що обліковуються на балансі АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»


ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

8

Цінні папери, а саме: облігації дисконтні ТОВ «ФАКТОР-МЕД» (UA4000177398) в кількості 17 000 шт.; облігації дисконтні ТОВ"РУФАСБУД" (UA4000112486) в кількості 48 405 шт.; облігації дисконтні ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» (UA4000147011) в кількості 49 861 шт.; облігації дисконтні ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА СОЛЯНА КОМПАНІЯ" (UA4000174783) в кількості 49 890 шт., що належать АТ БАНК “МЕРКУРІЙ”

22.02.2019 - 775 946,12

7 759,46

192923

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 3150 від 26.11.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

Торговець цінними паперами ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Ліцензія НКЦПФР серії АЕ№ 263018 на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами брокерська діяльність, видана «11» квітня 2013 року, строк дії - необмежений

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21

Тел.: +38 (044) 377 70 40
Факс: +38 (044) 377 70 45

info@icu.ua

на АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

вул. Шовковична, 42-44 (6 поверх), м. Київ, 01004, Україна

тел.: +38 (044) 277-50-00,

факс: +38 (044) 277-50-01

office@pfts.ua

http://pfts.ua/

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Торгівці цінними паперами – члени на АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». Особи, які не є членами Біржі, та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі.

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на рахунок організатора торгів - АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: clo@fg.gov.ua;

2) АТ БАНК «МЕРКУРІЙ», 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 15-а, тел. (044) 454-01-74, nemirov_tn@bankboguslav.com.ua

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» Немировська Т. М., тел.:(044) 454-01-74 nemirov_tn@eral.com.ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

22.02.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається об 11-00 год. Етапи проведення електронного аукціону та їх тривалість:

Автоматичне покрокове зниження ціни лоту розпочинається об 11-00 год. та завершується до 16-00 год. (загальна тривалість складає до 5 годин);

Період подання закритих цінових пропозицій розпочинається з 16-00 до 16-15 год. (загальна тривалість складає до 15 хвилин).

Період подання цінової пропозиції претендентом на перемогу розпочинається з 16-15. до 16-30 год. (загальна тривалість складає до 5 хвилин).

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

Кінцевий термін прийняття заяв: 21.02.2019 до 15:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

http://pfts.ua/

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

21.02.2019 до 15:00

Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години робочого дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи фондової біржі щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу цінних паперів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціону), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціону) винагороду за проведення аукціону.

Публічний паспорт активу 1
Публічний паспорт активу 2
Публічний паспорт активу 3
Публічний паспорт активу 4

Вернуться к списку новостей