Новости

Тарифи комiсiйної винагороди АТ БАНК "МЕРКУРIЙ" за послуги, якi надаються юридичним, фiзичним особам, фiзичним особам - пiдприємцям та особам, якi проводять незалежну професiйну дiяльнiсть згiдно Протоколу Тарифного комiтета вiд 12.01.2016р.


№ п/п Найменування послуг Плата за одну послугу Примiтки
Для юридичних осіб Для фізичних осіб - пiдприємцiв Для фізичних осіб
1 Надання довiдки про рух коштiв по рахунку на прохання клiєнта за перiод Довiдка про рух коштiв по рахунку на прохання клiєнта складається протiгом 3 робочих днiв. За надання термiнової довiдки ( у день звернення клiєнта) плата збiльшується вдвiчi.
до 3 мiсяцiв 100 грн. 100 грн. 100 грн.
до 6 мiсяцiв 150 грн. 150 грн. 150 грн.
до 1 року 200 грн. 200 грн. 200 грн.
бiльше 1 року 300 грн. 300 грн. 300 грн.
2 Надання довiдки клiєнту, пов'язаної з РКО (наявнiсть поточного рахунку, пiдтвердження залишкiв коштiв на рахунках):
а) за поточний рiк 100 грн. 100 грн. 100 грн. Довiдка складається протiгом 3 робочих днiв. За надання термiнової довiдки ( у день звернення клiєнта) плата збiльшується вдвiчi.
за минулi роки 200 грн. 200 грн. 200 грн.
Надання довiдки, пов'язаної з РКО, для складання якої необхiдна iнформацiя з архiву банку. 300 грн. 300 грн. 300 грн.
б) Надання довiдки клiєнту, не пов'язаної з РКО (внесення грошових коштiв до статутного фонду, навнiсть/вiдсутнiсть кредитiв, iнше):
за поточний рiк 500 грн. 500 грн. 500 грн. Довiдка складається протiгом 3 робочих днiв. За надання термiнової довiдки ( у день звернення клiєнта) плата збiльшується вдвiчi.
за минулi роки 700 грн. 700 грн. 700 грн.
Надання довiдки, не пов'язаної з РКО, для складання якої необхiдна iнформацiя з архiву банку. 700 грн. 700 грн. 700 грн.
3 Надання iншої довiдки, що не пов'язана з РКО: Враховуючи ПДВ (20%)
за поточний рiк 100 грн. 100 грн. 100 грн.
за минулi роки 200 грн. 200 грн. 200 грн.
Надання довiдки, не пов'язаної з РКО, для складання якої необхiдна iнформацiя з архiву банку. 300 грн. 300 грн. 300 грн.

Сплата здійснюється в безготiвковiй формi за реквізитами:

Отримувач: «НАК.РАХ.БАНК «МЕРКУРІЙ» (в ст.ліквід.)

Код ЄДРПОУ отримувача: 14360386

Накопичувальний рахунок отримувача: 32074101001020

Банк отримувача: Нацiональний банк України, м. Київ

Код банку отримувача: 300001

Вернуться к списку новостей