Система «Клієнт-банк-стиль»

 

Система «Клієнт-банк-стиль» - це надійний, універсальний інструмент сучасного бізнесмена для проведення фінансових операцій. Система має високу ступiнь захисту документiв вiд несанкцiонованого доступу та наступнi основні характеристики:

 

 • можливість здiйснювати платежі не тільки в національній валюті, але і в іноземній валюті (погашення кредиту або сплати за допомогою системи S.W.I.F.T);

 • можливість надсилати в банк заявки на покупку/продаж і конвертацію іноземної валюти;

 • можливість оперативно одержувати виписки з інформацією про рух коштiв і стан на поточний день кожного з відкритих у банку рахунків клієнта (поточного, карткового, позичкового, депозитного тощо);

 • можливість обміну даними з бухгалтерськими програмами клієнта ("1С", "Парус", тощо);

 • можливiсть створення звiтiв у DBF-, RTF-, XLS-, текстовому та графічному форматах;

 • можливість одночасної роботи з системою декількох користувачiв;

 • автоматичне оновлення курсів валют НБУ та довіднику банків України;

 • можливість зв'язку з банком, використовуючи мережу Інтернет або через телефонну лінію як стаціонарного, так і мобільного зв’язку;

 • можливість установки програми на ноутбук та FLASH-пам’ять (мобільність при відправленні платежів)

 

Додаткова надійсність даних забезпечується автоматичним веденням дзеркального файлу фінансових документів. Система потрійного контролю правильності набору реквізитів запобiгає відправленню платежу з помилково набраними реквізитами одержувача.

 

Система “Клієнт – Банк – Стиль” БАНКУ «МЕРКУРІЙ» вигідно відрізняється від аналогів:

 

 • надає можливість здійснювати платежі в іноземній валюті з використанням електронного підпису

 • легко адаптується до сучасних систем бухгалтерського обліку - експорт/ імпорт платіжних документів

 • гарантує повний захист та конфіденційність операцій шляхом розмежування доступу користувачів

 • забезпечує зберігання інформації за 3 роки і більш без уповільнення в роботі.

 

Вартiсть підключення до системи "Клієнт-Банк-Стиль" становить 110 грн. + 20% ПДВ.

 

Абонентна плата за обслуговування складає 60 грн. щомісяця.

Звертайтесь за телефоном: (057) 700-92-47